Guru dan Karyawan

DAFTAR GURU & PEGAWAI TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 ,

DATA GURU DAN PEGAWAI TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

No Nama dan alamat Status Guru Negeri/Swasta L/P Ijazah/Thn/Jurusan Gol Jabatan      Data Kelas dan Siswa Jumlah Siswa Jumlah Ket
Sekolah Negeri/swasta Nama /NIP Kelas Jumlah Rombel L P
1 SMP Negeri 1 Dusun H. SAMSUDIN NOOR, S.Pd L S.1/2003/PPKn IV/a Kep.Sek VII 6 97 93 190
Selatan 19600905 198403 1 014
2 ERIATY, S.Pd P S.1/2011/IPA IV/a Guru VIII 6 84 84 168
19540727 197903 2 010
3 LURIATHY, S.Pd P S.1/2010/IPS IV/a Guru IX 6 75 88 163
19550821 198003 2 009
4 LILY MEIYATI P D2/1981/IPA IV/a Guru
19560517 198110 2 004
5 MASNAWATI, S.Pd P S.1/2011/BINDO IV/a Guru
19570831 198003 2 011
6 AYUSMIANSI, A.md P D.3/1999/IPS IV/a Guru
19570809 197903 2 006
7 SRIWARDANI P D.3/1988/MULOK IV/a Guru
19640507 198812 2 004
8 SIPERA P D.1/1981/PPKn IV/a Guru
19570410 198110 2 005
9 T I L I K, S.Pd L S.1/2002/B.Inggris IV/a Guru
19640516 198803 1 021
10 BETSYDA, S.Pd.PKn P S.1/2010/PPKn IV/a Guru
19630729 198601 2 007
11 NAWUN,S.Pd P S.1/2005/Bindo IV/a Guru
19670215 199003 2 010
12 HADRIANTO MUKSIN, S.Pd L S.1/1995/Ekonomi IV/a Guru
19700405 199512 1 005
13 SINTA PALUPI W, S.Pd P S.1/1993/B.Inggris IV/a Guru
19690421 199511 2 004
14 ENDAH SULISTYOWATI, S.Pd P S.1/1994/IPA IV/a Guru
19700101 199702 2 012
15 KARLINAWATI, S.Pd P S.1/2010/Matematika IV/a Guru
19670203 198812 2 004
16 NURIATI, S.Pd P S.1/2003/Ekonomi IV/a Guru
19592506 198812 2 004
No Nama dan alamat Status Guru Negeri/Swasta L/P Ijazah/Thn/Jurusan Gol Jabatan        Data Kelas dan Siswa Jumlah Siswa Jumlah Ket
Sekolah Negeri/swasta Nama /NIP Kelas Jumlah Rombel L P
17 BAHRUDIN, S.Pd L S.1/2010/Bindo IV/a Guru
19691002 199203 2 010
18 SRIWITA P D.3/1989/Koperasi IV/a Guru
19650417 199203 1 010
19 MUNADI, S.Pd L S.1/1997/Penjas IV/a Guru
19711103 199903 1 009
20 TESIANA, S.Pd.K P S.1/2011/Agm.Kristen IV/a Guru
19620712 199103 2 011
21 ARIANI, S.Pd P S.1/2011/Sejarah IV/a Guru
19670904 199103 2 011
22 INDER ARJUNA, S.Pd.PKn P S.1/2010/PPKn IV/a Guru
19700626 199412 2 006
23 SRI HARTATI, S.Pd P S.1/1997/Bhs.Sastra IV/a Guru
19730618 200003 2 011
24 TIHAN,S.Ag P S.1/2012/Agm.Katolik IV/a Guru
19630520 199512 2 004
25 IDA ANDRIANI, S.Pd P S.1/1999/Matematik III/d Guru
19740226 200604 2 021
26 BERTINUS, S.Pd L S.1/1993/Penjas III/d Guru
19660909 200604 1 012
27 RIZALI HADI, S.Pd.I L S.1/2002/Tarbiyah III/d Guru
19651127 200604 1 012
28 SESYAMILA, S.Pd P S.1/2007/IPA III/d Guru
19751031 200604 2 024
29 MAHMUDAH, S.Ag P S.1/2000/IAIN III/c Guru
19760530 200501 2 005
30 JUMIATI, S.Pd P S.1/2003/Sejarah III/c Guru
19790919 200604 2 040
31 ELDAYANI, S.Pi P S.1/2002/Perikanan III/c Guru
19781019 200604 2 024
32 NANA FITRIYANI,SE P S.1/2005/Ekonomi III/b Guru
19820202 200904 2 006
33 SULASTRI A P SIMANJUNTAK,S.Pd P S.1/2007/ IPA III/b Guru
19840111 200903 2 004
No Nama dan alamat Status Guru Negeri/Swasta L/P Ijazah/Thn/Jurusan Gol Jabatan        Data Kelas dan Siswa Jumlah Siswa Jumlah Ket
Sekolah Negeri/swasta Nama /NIP Kelas Jumlah Rombel L P
34 RUSABEATA, S.Pd P S.1/2003/ Ekonomi III/b Guru
19770915 201001 2 006
35 WIDAH,S.P P S.1/2000/ Pertanian Guru/Honor
SUGENG SANTOSO,S.Pd L S.1/2004/Bhs.Inggris Guru/Honor
36 ASIANA P SMEA/1980/Tata Niaga III/b Pelaksana
19590810 198711 2 004
37 RETEBERY P SMAN/1990/IPS III/b Pelaksana
19621003 198810 2 005
38 ROSMALASARI P S.1/2009/Ekop.Manj III/a Pelaksana
19791013 199802 2004
39 LIMISTIANI P SMAN/ 1994/ IPS III/a Pelaksana
40 19640402 198603 2032
41 TIMBUL P SIBURIAN L D.1/2007/Informatika Honor TU
42 SUSILAWATI P SMAN/2003/IPS Honor TU
43 ARIAWAN L SMAN/2008/IPS Honor TU
44 FITRIADI L SMA /           /   IPS Honor TU

 

 

 

 

 

FOTO BERSAMA GURU DAN TU SMP NEGERI 1  DUSUN SELATAN


DAFTAR NAMA GURU DAN PEGAWAI

SMPN 1 DUSUN SELATAN

NO N I P N A M A PANGKAT / GOL JABATAN
1 19580724 198412 1 005 Minghartiaso, S.Pd IV a Kepala Sekolah
2 19631217 198602 1 009 Poltak Siagian, S.Pd IV a Wkl. Kepala Sekolah
3 19560517 198110 2 004 Lily Meiyati IV a Wkl. Kepala Sekolah
4 19550821 198003 2 009 Luriathy, A.Md IV a Guru Tetap
5 19540727 197903 2 010 Eriaty, A.Md IV a Guru Tetap
6 19570831 198003 2 011 Masnawati, A.Md IV a Guru Tetap
7 19570809 197903 2 006 Ayusmiansi, A.Md IV a Guru Tetap
8 19640507 198812 2 004 Sri Wardani IV a Guru Tetap
9 19671010 198803 2 024 Hj. Wiwi Hanurawati,A.Md.Pd IV a Guru Tetap
10 19570410 198110 2 005 Sipera IV/a Guru Tetap
11 19640516 198803 1 021 Tilik, S.Pd IV a Wkl. Kepala Sekolah
12 19700405 199512 1 005 Hadrianto Muksin,S.Pd IV a Guru Tetap
13 19690421 199511 2 004 Sinta Palupi Wardani,S.Pd IV a Guru Tetap
14 19630729 198601 2 007 Betsyda, A.Md.Pd IV a Guru Tetap
15 19700101 199702 2 012 Endah Sulistyowati,S.pd IV/a Guru Tetap
16 19670203 198812 2 004 Karlinawati, A.Md.Pd IV a Guru Tetap
17 19650417 199203 2 010 Sriwita IV a Guru Tetap
18 19620425 199802 1 004 Drs. Tabrani IV a Guru Tetap
19 19592506 190812 2 004 Nuriati, S.Pd IV a Guru Tetap
20 19691002 199203 1 010 Bahrudin, A.Md IV/a Guru Tetap
21 19711103 199903 1 009 Munadi, S.Pd IV A Guru Tetap
22 19620712 199103 2 007 Tesiana, A.Md IV a Guru Tetap
23 19670904 199103 2 011 Ariani, A.Md IV a Guru Tetap
24 19700626 199412 2 006 Inder Arjuna, A.Md IV a Guru Tetap
25 19730618 200003 2 004 Sri Hartati, S.Pd III/d Guru Tetap
26 19630520 199512 2 004 Tihan III/c Guru Tetap
27 19760530 200501 2 005 Mahmudah, S.Ag III/b Guru Tetap
28 19781019 200604 2 025 Eldayani, S.Pi III/b Guru Tetap
29 19790914 200604 2 040 Jumiati, S.Pd III/b Guru Tetap
30 530 018 385 Bertinus, S.Pd III/b Guru Tetap
31 19740226 200604 2 021 Ida Andriani, S.Pd III/B Guru Tetap
32 19751031 200604 2 024 Sesyamila, S.Pd III/b Guru Tetap
33 19651127 200604 1 012 Rizali Hadi, S.Pd I III/b Guru Tetap
34 19781025 200604 2 034 Vuga Imanibella B,S.Pd.Kim II/D Guru Tetap
35 Widah, S.P Guru Honor
36 Selyana Linda Y, s.pD Guru Honor
37 Marita Guru Honor
38 Lidyawati, S.Pd Guru Honor
39 Fahriany, S.Pd Guru Honor

TATA USAHA

1 19590810 198711 2 004 Asiana III/b Pelaksana TU
2 19621003 198810 2 005 Retebery III/a Pelaksana TU
3 19791013 199802 2 004 Rosmalasari, SE c. II/c Pelaksana TU
4 Ladius Paman Sekolah
5 Fitriyadi Satpam
6 Timbul P Siburian Operator Komputer
7 Susilawati Pustakawan
8 Reno Leloku Penjaga malam
9 Hermin Cleaning Service
10 Ahmad Mugni Tukang kebun

Pada bulan Januari 2011SMP Negeri 1 Dusun Selatan Mengalami Perubahan, yaitu Serah Terima  Kepala Sekolah yang lama dengan Kepala Sekolah yang baru

Berikut ini susunan keadaan guru dan pegawai di SMP Negeri 1 Dusun Selatan.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI 1 DUSUN SELATAN

NPSN. 30200784, NIS. 200010, NSS. 201140210001

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 56 Rt. 10 Rw. 02  Telp.(0525) 22 898 Buntok 73712

         DAFTAR NAMA GURU
SMP NEGERI 1 DUSUN SELATAN

NO

N I P

N A M A

PANGKAT / GOL

JABATAN

1

19600905 198403 1 014  H.SAMSUDIN, S.Pd

IV a

Kepala Sekolah

3

19560517 198110 2 004  Lily Meiyati

IV a

Guru Tetap

4

19550821 198003 2 009 Luriathy, A.Md

IV a

Guru Tetap

5

19540727 197903 2 010  Eriaty, A.Md

 IV a

Guru Tetap

6

19570831 198003 2 011 Masnawati, A.Md

 IV a

Guru Tetap

7

19570809 197903 2 006 Ayusmiansi, A.Md

IV a

Guru Tetap

8

 19640507 198812 2 004 Sri Wardani

IV a

 Guru Tetap

10

19570410 198110 2 005  Sipera

IV/a

Guru Tetap

11

 19640516 198803 1 021 Tilik, S.Pd

 IV a

Wkl. Kepala Sekolah

12

 19700405 199512 1 005  Hadrianto Muksin,S.Pd

IV a

Guru Tetap

13

19690421 199511 2 004 Sinta Palupi Wardani,S.Pd

IV a

Guru Tetap

14

19630729 198601 2 007 Betsyda, A.Md.Pd

 IV a

 Guru Tetap

15

19700101 199702 2 012  Endah Sulistyowati,S.pd

IV/a

Guru Tetap

16

19670203 198812 2 004 Karlinawati, A.Md.Pd

IV a

Guru Tetap

17

19650417 199203 2 010  Sriwita

 IV a

 Guru Tetap

18

19620425 199802 1 004 Drs. Tabrani

IV a

Wkl.Kep.Sekolah

19

19592506 190812 2 004 Nuriati, S.Pd

IV a

Guru Tetap

20

 19691002 199203 1 010 Bahrudin,S.Pd

 IV/a

Wkl. Kepala Sekolah

21

19711103 199903 1 009  Munadi, S.Pd

IV A

Guru Tetap

22

 19620712 199103 2 007 Tesiana, A.Md

 IV a

Guru Tetap

23

19670904 199103 2 011 Ariani, A.Md

 IV a

Guru Tetap

24

 19700626 199412 2 006 Inder Arjuna, A.Md

 IV a

Guru Tetap

25

19730610 200003 2 011 Sri Hartati, S.Pd

III/d

Guru Tetap

26

19630520 199512 2 004 Tihan

 III/c

Guru Tetap

27

19760530 200501 2 005 Mahmudah, S.Ag

III/b

Guru Tetap

28

19781019 200604 2 025 Eldayani, S.Pi

III/b

Guru Tetap

29

19790914 200604 2 040  Jumiati, S.Pd

III/b

Guru Tetap

30

530 018 385 Bertinus, S.Pd

 III/b

 Guru Tetap

31

19740226 200604 2 021 Ida Andriani, S.Pd

III/B

Guru Tetap

32

19751031 200604 2 024 Sesyamila, S.Pd

III/b

Guru Tetap

33

19651127 200604 1 012  Rizali Hadi, S.Pd I

 III/b

Guru Tetap

34

19781025 200604 2 034  Vuga Imanibella B,S.Pd.Kim

II/D

Guru Tetap

35

19820202 200904 2 06

Nana Fitriyani, SE Guru Tetap

36

Nawun, S.Pd Guru Tetap

37

Rosabeata, S.Pd Guru tetap

3

Suriati Indriani, S.Pd Guru Honor
Widah, S.P Guru Honor
Sugeng Guru Honor
TATA USAHA

1

 19590810 198711 2 004 Asiana

 III/b

 Pelaksana TU

2

19621003 198810 2 005  Retebery

 III/a

Pelaksana TU

3

19791013 199802 2 004 Rosmalasari, SE

c. II/c

Pelaksana TU

4

 Fitriyadi Satpam

5

6

Timbul P Siburian  Operator Komputer

7

 Susilawati  Pustakawan

8

Aryawan

Penjaga malam

9

Hermin

Cleaning Service
Iklan
%d blogger menyukai ini: